Inbraak Nederland

Uit onderzoek van TNS NIPO naar de veiligheid bij Nederlanders thuis blijkt dat bijna 50% wel eens slachtoffer is geweest van inbraak, vernieling, gas en/of waterlekkage of brand. Vooral inbraak en brand laten veel emotionele schade achter.

Inbraakcijfers

In bijna 17% van de Nederlandse huishoudens is wel eens ingebroken. Dat komt neer op ongeveer 1.190.000 huishoudens met een gemiddelde schade van 2.653 euro. Daarbij werd in 7% van de gevallen geweld gebruikt, waarvan de helft van de slachtoffers letsel opliep. De cijfers nemen helaas ieder jaar nog steeds toe.

Kans op inbraak

Een inbreker maakt geen verschil als het gaat om de keuze van de woning. Gevoelsmatig gaat men er vanuit dat er meer wordt ingebroken in vrijstaande woningen dan in etagewoningen. Toch blijkt hier in de praktijk geen noemenswaardig verschil tussen te zitten. Eigenaren van duurdere woningen vrezen meer voor inbraken dan eigenaren van goedkopere woningen. Huiseigenaren beveiligen hun huis ook beter. Een gelegenheidsdief – en die komen het meest voor – wordt door deze extra maatregelen afgeschrikt en zoekt zijn heil ergens anders.

Meer dan 90% van alle Nederlandse huishoudens neemt maatregelen om inbraak te voorkomen, toch blijken deze maatregelen niet altijd voldoende. De grootste uitgave aan veiligheidsmaatregelen gaat naar sloten op buitendeuren en buitenverlichting. Slechts 12% van de huishoudens heeft daarbij een alarmsysteem. Tot slot doet 2% van de huishoudens weinig tot niets aan de beveiliging van de woning. Zelfs de deuren gaan ‘s nachts niet op slot.

Meer dan de helft van de slachtoffers neemt (nog) geen extra maatregelen na vernieling, inbraak, lekkage, brand of insluipers. De reden dat er geen beveiligingsmaatregelen zijn genomen, is in 33% van de gevallen dat de bewoners er nog niet aan toe zijn gekomen.